Exhibitions

Intervention in time / october – november 2019
Antique doctor / june – july 2019
Clothes make a man / august 2018
Family Bata in Bojnice / october – november 2017
SLOVENSKO 20 (August - September 2016)
"65" (November 2015)
Art of the Orient (July - September 2014)
From the Bojnice Castle Treasures (July - Sepbember 2013)
Jozef Damko (October - November 2012)
Herend – Porcelain of the Aristocracy (July - October 2012)
In what Europa sat (July - September 2011)
Our
Christian names (September - December 2010)

Secession (July - September 2007)
Secret treasure of Bojnice Castle (July - September 2006)
Spanish art from Slovak collections (May - August 2005)
Integrated harmony (December 2004 - January 2005)
Weapons and armour (July - September 2004)
Clocks and watches (July - September 2003)
Historism in art handicraft (July - September 2002)
Dining in the 18th and 19th century (July - September 2001)
The Palfis in Bojnice (July - September 2000)

Publications

MALEČKOVÁ, Katarína (ed.), 2020. Familia Pálffy: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. ISBN 978-80-8060-488-2.
Cena: 9,00 €


PAPCO, Ján. 2020. Banskobystrická katedrála: Poznámky k maliarskej výzdobe interiéru. Bojnice: Slovenské národné múzeum. ISBN 978-80-8060-485-1.
Cena: 22,20 €


KMEŤOVÁ MIŠKOVIČOVÁ, Diana a Erik KLIŽAN (eds.), 2020. 70. výročie Slovenského národného múzea-Múzea Bojnice. Bojnice: Slovenské národné múzeum. ISBN 978-80-8060-475-2.
PAPCO, Ján, 2020. Múzejník(?) s vlastnou hlavou: Spomienky, myšlienky. Bojnice: Slovenské národné múzeum. ISBN 978-80-8060-476-9.

2 knihy v spoločnom zakladači
Cena: 35,20 €


PAPCO, Ján, 2019. Judita: (Ne)všedne osudová femina. Bojnice: Slovenské národné múzeum. ISBN 978-80-8060-463-9.
Cena: 17,40 €


PAPCO, Ján, 2016. Atribucionizmus obrazov: Prepísaná história. Bojnice: Slovenské národné múzeum. ISBN 978-80-8060-411-0.
Cena: 39,00 €


PAPCO, Ján, 2016. Znalectvo umenia/umenie(?) znalectva. Bojnice: Slovenské národné múzeum. ISBN 978-80-8060-375-5.
Cena: 13,00 €


MALEČKOVÁ, Katarína (ed.), 2015. Umenie Orientu: Zborník príspevkov z medzinárodného sympózia usporiadaného pri príležitosti výstavy Umenie Orientu. Bojnice: Slovenské národné múzeum. ISBN 978-80-8060-362-5.
Cena: 13,10 €


MALEČKOVÁ, Katarína, 2014. Chladné zbrane a zbroj. Bojnice: Slovenské národné múzeum. ISBN 978-80-8060-328-1.
Cena: 17,00 €


 

PAPCO, Ján, 2014. Palkovské štúdie 2: Čo s F. A. Palkom v strednej Európe?. Bojnice: Slovenské národné múzeum. ISBN 978-80-8060-336-6.
Cena: 51,30 €


 

PAPCO, Ján, 2014. Palko studies 2: What About František Anton Palko in Central Europe?. Bojnice: Slovenské národné múzeum. ISBN 978-80-8060-337-3.
Cena: 51,30 €


PAPCO, Ján, 2013. ...o jednom obraze v múzeu. Bojnice: Slovenské národné múzeum. ISBN 978-80-8060-319-9.
Cena: 17,30 €


PAPCO, Ján, 2013. ...about a picture in the Museum. Bojnice: Slovenské národné múzeum. ISBN 978-80-8060-320-5.
Cena: 17,30 €


 

PAPCO, Ján, 2012. Záhada jedného obrazu: Maulbertsch, Bergl alebo Palko?. Bojnice: Slovenské národné múzeum. ISBN 978-80-8060-298-7.
Cena: 13,00 €

 

PAPCO, Ján, 2012. The Mystery of a Painting: Maulbertsch, Bergl or Palko?. Bojnice: Slovenské národné múzeum. ISBN 978-80-8060-299-4.
Cena: 13,00 €

 

PAPCO, Ján, 2011. Palkovské štúdie 1: Čo s F. A. Palkom (1717-1766) na Morave?. Bojnice: Slovenské národné múzeum. ISBN 978-80-8060-259-8.
Cena: 15,00 €


 

PAPCO, Ján, 2011. Palko studies 1: What about František Anton Palko (1717 – 1766) in Moravia?. Bojnice: Slovenské národné múzeum. ISBN 978-80-8060-267-3.
Cena: 15,00 €PAPCO, Ján, KMEŤOVÁ MIŠKOVIČOVÁ, Diana a Erik KLIŽAN, 2010. Naše kresťanské mená: Katalóg výstavy. Bojnice: Slovenské národné múzeum. ISBN 978-80-8060-255-0.
Cena: 10,00 € 

MALEČKOVÁ, Katarína (ed.), 2007. Secesia: Zborník príspevkov zo sympózia. Bojnice: Slovenské národné múzeum. ISBN 978-80-8060-215-4.
Cena: (vypredané)


 

MALEČKOVÁ, Katarína, 2005. Palné zbrane: Zbierkové fondy Múzea v Bojniciach. Bojnice: Slovenské národné múzeum. ISBN 80-8060-177-1.
Cena: 3,00 €

 

 

MALEČKOVÁ, Katarína (ed.), 2004. Zbrane a zbroj: Zborník príspevkov zo sympózia. Bojnice: Slovenské národné múzeum. ISBN 80-8060-139-9.


 

MALEČKOVÁ, Katarína, 2003. Hodiny: Zbierkové fondy SNM-Múzea Bojnice. Bojnice: Slovenské národné múzeum. ISBN 80-8060-117-8.
Cena: 3,00 €

 

PAPCO, Ján, 2003. Rakúsky barok a Slovensko I, II: Nové nálezy, atribúcie / Österreichisches Barock und die Slowakei I, II: Neue Funde, Attributionen. Bojnice: Slovenské národné múzeum. ISBN 80-85753-75-8.
Cena: 185,50 €

 

MALEČKOVÁ, Katarína (ed.), 2002. Historizmus v umeleckom remesle: Zborník príspevkov zo sympózia usporiadaného pri príležitosti výstavy Historizmus v umeleckom remesle. Bojnice: Slovenské národné múzeum. ISBN 80-8060-099-6.
Cena: 1,99 €

 

 

MALEČKOVÁ, Katarína (ed.), 2000. Pálfiovský rod – dejiny, osobnosti, stavebné aktivity, mecenášstvo a zbierky: Zborník príspevkov zo sympózia usporiadaného pri príležitosti výstavy Pálfiovci v Bojniciach. Bojnice: Slovenské národné múzeum. ISBN 80-8060-055-4.
Cena: (vypredané)

 

PAPCO, Ján a Katarína MALEČKOVÁ (eds.), 1998. Gróf Ján Pálffy ako zberateľ: Katalóg k výstave. Bojnice: Slovenské národné múzeum. ISBN 80-8060-006-6.
Cena: (vypredané)