Vstupné do expozícií

Komplexná prehliadka zámku

Dospelý 1 osoba

Dôchodca nad 65 rokov - zľava 1,00 €
študent - zľava 3,00 €

8,00 €

7,00 €
5,00 €

Dieťa od dovŕšenia 6 rokov do dovŕšenia 15 rokov 3,50 €
Dieťa od dovŕšenia 3 rokov do dovŕšenia 6 rokov 1,00 €
Individuálna prehliadka s fotografovaním 67,00 €
Individuálna prehliadka s filmovaním 100,00 €

Prehliadka zámku bez jaskyne

Dospelý 1 osoba

Dôchodca nad 65 rokov - zľava 1,00 €
študent - zľava 3,00 €

7,00 €

6,00 €
4,00 €

Dieťa od dovŕšenia 6 rokov do dovŕšenia 15 rokov 2,50 €
Dieťa od dovŕšenia 3 rokov do dovŕšenia 6 rokov 0,70 €
Individuálna prehliadka s fotografovaním 67,00 €
Individuálna prehliadka s filmovaním 100,00 €

Prehliadka zámku bez Huňadyho sály
(v prípade jej vyňatia z trasy prehliadky v čase prenájmu)


Dospelý 1 osoba

Dôchodca nad 65 rokov - zľava 1,00 €
študent - zľava 3,00 €

7,00 €

6,00 €
4,00 €

Dieťa od dovŕšenia 6 rokov do dovŕšenia 15 rokov 3,50 €
Dieťa od dovŕšenia 3 rokov do dovŕšenia 6 rokov 1,00 €
Individuálna prehliadka s fotografovaním 67,00 €
Individuálna prehliadka s filmovaním 100,00 €

Trvanie prehliadky – 75 minút.
Minimálny počet návštevníkov v objednanej skupine je 10 osôb. V prípade cudzojazyčnej skupiny je minimálny počet 10 osôb.
Prehliadku v cudzom jazyku je potrebné ohlásiť minimálne 72 hodín pred plánovaným termínom.

Cudzojazyčné výpravy
V mesiacoch júl – august ponúkame prehliadky s výkladom o histórii zámku v anglickom jazyku bez potreby objednávky v dňoch: pondelok, streda a piatok o 10:30 a 13:30 hod.

Na denné prehliadky poskytuje múzeum zľavy držiteľom kariet: ISIC, EURO 26, ZŤP a ZŤP-S.

Nočná prehliadka

Prehliadka zámku
Dospelý 1 osoba 8,00 €
Dieťa do dovŕšenia18 rokov / len júl a august 6,00 €

Prehliadka zámku bez jaskyne
Jednotné vstupné / 1 osoba 7 €

Trvanie prehliadky – 75 minút.
Minimálny počet návštevníkov v objednanej skupine je 15 osôb.
Návštevu je potrebné ohlásiť 3 dni pred plánovaným termínom.
Na nočnú prehliadku je potrebné sa dostaviť v stanovenom čase.

V prípade, že skupina mešká viac ako 15 minút, prehliadka nebude umožnená.

Škola v múzeu

Dospelý 1 osoba 7,00 €
Dieťa od dovŕšenia 6 rokov do dovŕšenia 15 rokov 3,50 €
Dieťa od dovŕšenia 3 rokov do dovŕšenia 6 rokov 1,00 €

Príplatky ku vstupnému

Za použitie fotoaparátu 2 €
Za použitie videokamery 5 €

Za lektorský výklad v cudzom jazyku (okrem anglického a nemeckého )
za 1 výpravu     

13,30 €

Výklad v anglickom a nemeckom jazyku je počas celého roka bez poplatku.
Za výklad v ostatných jazykoch účtujeme poplatok 13,30 € (za skupinu).
Výklad v cudzom jazyku počas nočných prehliadok je bez poplatku.

Špeciálne programy

Vstupné na špeciálne programy je účtované podľa samostatného cenového výmeru. Podrobnosti nájdete v sekcii Kalendár podujatí


Na základe Príkazu generálneho riaditeľa SNM č. 3/2013 na zvyšovanie návštevnosti a dostupnosti kultúrnych služieb nadväzujúci na príkaz Ministra kultúry SR č. 2/2013 je dňa 02. 04. 2017 vstup na prehliadku expozície SNM-Múzea Bojnice ZDARMA.

Vážení návštevníci,
vstup na prehliadku zámku bude každých 20 minút v skupine maximálne 35 návštevníkov. Vstup je umožnený výlučne na základe vstupenky, ktorú obdržíte v pokladni múzea, kde nahlásite príslušný počet osôb.

V nedeľu, 02. 04. 2017, poskytujeme lektorský výklad len v slovenskom jazyku.

Zdvorilo upozorňujeme našich návštevníkov, že bezplatný vstup pre ich bezpečnosť ako aj bezpečnosť zámku nebude možný pre všetkých záujemcov.

OTVÁRACIA DOBA: 10:00 – 15:00 hod.
PRESTÁVKA: 12:00 – 12:30 hod.

Prvé nedele 2017

02. 04. 2017 - 10:00 – 15:00 hod.
07. 05. 2017 - 9:00 – 17:00 hod.
04. 06. 2017 - 9:00 – 17:00 hod.
02. 07. 2017 - 9:00 – 17:00 hod.
06. 08. 2017 - 9:00 – 17:00 hod.
03. 09. 2017 - 9:00 – 17:00 hod.
01. 10. 2017 - 10:00 – 15:00 hod.
05. 11. 2017 - 10:00 – 15:00 hod.
03. 12. 2017 - 10:00 – 15:00 hod.

Vážení návštevníci, rezervácie vstupov na prvé nedele v mesiaci nezabezpečujeme.
Ďakujeme za pochopenie!