Vstupné do expozícií

Prehliadka "Zámockého okruhu"

Dospelý 1 osoba

10,00 €

Dôchodca nad 65 rokov

7,00 €

Študent od dovŕšenia 15 do dovŕšenia 18 rokov, držiteľ ISIC, EURO 26

6,00 €

Držiteľ ZŤP, sprievodca ZŤP-S 5,00 €
Dieťa od dovŕšenia 6 rokov do dovŕšenia 15 rokov 4,00 €
Dieťa od dovŕšenia 3 rokov do dovŕšenia 6 rokov 1,00 €
Dieťa do dovŕšenia 3 rokov zdarma
Držiteľ ICOM, UNESCO, ICOMOS, ZŤP-S, ZMS zdarma


Prehliadka "Galerijného okruhu"

Dospelý 1 osoba

10,00 €

Dôchodca nad 65 rokov

7,00 €

Študent od dovŕšenia 15 do dovŕšenia 18 rokov, držiteľ ISIC, EURO 26

6,00 €

Držiteľ ZŤP, sprievodca ZŤP-S 5,00 €
Dieťa od dovŕšenia 6 rokov do dovŕšenia 15 rokov 4,00 €
Dieťa od dovŕšenia 3 rokov do dovŕšenia 6 rokov 1,00 €
Dieťa do dovŕšenia 3 rokov zdarma
Držiteľ ICOM, UNESCO, ICOMOS, ZŤP-S, ZMS zdarma

 

Prehliadka "Galerijného okruhu"
v čase uzatvorenia Zámockého apartmánu

Dospelý 1 osoba

7,00 €

Dôchodca nad 65 rokov

5,00 €

Študent od dovŕšenia 15 do dovŕšenia 18 rokov, držiteľ ISIC, EURO 26

4,00 €

Držiteľ ZŤP, sprievodca ZŤP-S 3,50 €
Dieťa od dovŕšenia 6 rokov do dovŕšenia 15 rokov 3,00 €
Dieťa od dovŕšenia 3 rokov do dovŕšenia 6 rokov 0,50 €
Dieťa do dovŕšenia 3 rokov zdarma
Držiteľ ICOM, UNESCO, ICOMOS, ZŤP-S, ZMS zdarma


Prehliadka komplexná "Zámocký" a "Galerijný okruh"

Dospelý 1 osoba

13,00 €

Dôchodca nad 65 rokov

9,00 €

Študent od dovŕšenia 15 do dovŕšenia 18 rokov, držiteľ ISIC, EURO 26

8,00 €

Držiteľ ZŤP, sprievodca ZŤP-S 6,50 €
Dieťa od dovŕšenia 6 rokov do dovŕšenia 15 rokov 5,00 €
Dieťa od dovŕšenia 3 rokov do dovŕšenia 6 rokov 1,00 €
Dieťa do dovŕšenia 3 rokov zdarma
Držiteľ ICOM, UNESCO, ICOMOS, ZŤP-S, ZMS zdarma

 

Prehliadka komplexná "Zámocký" a "Galerijný okruh"
v čase uzatvorenia Zámockého apartmánu

Dospelý 1 osoba

12,00 €

Dôchodca nad 65 rokov

8,00 €

Študent od dovŕšenia 15 do dovŕšenia 18 rokov, držiteľ ISIC, EURO 26

7,00 €

Držiteľ ZŤP, sprievodca ZŤP-S 6,00 €
Dieťa od dovŕšenia 6 rokov do dovŕšenia 15 rokov 4,50 €
Dieťa od dovŕšenia 3 rokov do dovŕšenia 6 rokov 1,00 €
Dieťa do dovŕšenia 3 rokov zdarma
Držiteľ ICOM, UNESCO, ICOMOS, ZŤP-S, ZMS zdarma


Individuálna prehliadka s fotografovaním    

67,00 €

Individuálna prehliadka s filmovaním

100,00 €


Nočná prehliadka

Dospelý 1 osoba

11,00 €

Dieťa do dovŕšenia 18 rokov (len júl a august)*

7,00 €

* Prehliadka nie je určená pre deti do dovŕšenia 6 rokov veku.


Škola v múzeu

Dospelý 1 osoba

8,00 €

Dieťa od dovŕšenia 6 rokov do dovŕšenia 15 rokov

4,00 €

Dieťa od dovŕšenia 3 rokov do dovŕšenia 6 rokov

1,00 €


Príplatok k vstupnému

Za lektorský výklad v cudzom jazyku za 1 výpravu

13,30 €

(okrem anglického a nemeckého jazyka)

 

 

Špeciálne programy

Vstupné na špeciálne programy je účtované podľa samostatného cenového výmeru. Podrobnosti nájdete v sekcii Kalendár podujatí


Na základe Príkazu generálneho riaditeľa SNM č. 3/2013 na zvyšovanie návštevnosti a dostupnosti kultúrnych služieb nadväzujúci na príkaz Ministra kultúry SR č. 2/2013 je dňa 03. 05. 2020 vstup na prehliadku expozície SNM-Múzea Bojnice ZDARMA.

Vážení návštevníci,
vstup na prehliadku zámku bude každých 40 minút v skupine maximálne 35 návštevníkov. Vstup je umožnený výlučne na základe vstupenky, ktorú obdržíte v pokladni múzea, kde nahlásite príslušný počet osôb.

V nedeľu 03. 05. 2020 poskytujeme lektorský výklad len v slovenskom jazyku.

Zdvorilo upozorňujeme našich návštevníkov, že bezplatný vstup pre ich bezpečnosť ako aj bezpečnosť zámku nebude možný pre všetkých záujemcov.

Otváracie hodiny v prvú voľnú nedeľu sú totožné s otváracími hodinami múzea.

Prvé nedele 2020

03.05.2020

07.06.2020

05.07.2020

02.08.2020

06.09.2020

04.10.2020

01.11.2020

06.12.2020Vážení návštevníci, rezervácie vstupov na prvé nedele v mesiaci nezabezpečujeme.
Ďakujeme za pochopenie!