Vstupné do expozícií

Komplexná prehliadka zámku

Dospelý 1 osoba

Dôchodca nad 65 rokov - zľava 1,00 €
študent - zľava 3,00 €

8,00 €

7,00 €
5,00 €

Dieťa od dovŕšenia 6 rokov do dovŕšenia 15 rokov 3,50 €
Dieťa od dovŕšenia 3 rokov do dovŕšenia 6 rokov 1,00 €
Individuálna prehliadka s fotografovaním 67,00 €
Individuálna prehliadka s filmovaním 100,00 €

Prehliadka zámku bez Huňadyho sály
(v prípade jej vyňatia z trasy prehliadky v čase prenájmu)


Dospelý 1 osoba

Dôchodca nad 65 rokov - zľava 1,00 €
študent - zľava 3,00 €

7,00 €

6,00 €
4,00 €

Dieťa od dovŕšenia 6 rokov do dovŕšenia 15 rokov 3,50 €
Dieťa od dovŕšenia 3 rokov do dovŕšenia 6 rokov 1,00 €
Individuálna prehliadka s fotografovaním 67,00 €
Individuálna prehliadka s filmovaním 100,00 €

Trvanie prehliadky – 75 minút.
Minimálny počet návštevníkov v objednanej skupine je 10 osôb. V prípade cudzojazyčnej skupiny je minimálny počet 10 osôb.
Prehliadku v cudzom jazyku je potrebné ohlásiť minimálne 72 hodín pred plánovaným termínom.

Cudzojazyčné výpravy
V mesiacoch júl – august ponúkame prehliadky s výkladom o histórii zámku v anglickom jazyku bez potreby objednávky v dňoch: pondelok, streda a piatok o 10:30 a 13:30 hod.

Na denné prehliadky poskytuje múzeum zľavy držiteľom kariet: ISIC, EURO 26, ZŤP a ZŤP-S.

Nočná prehliadka

Dospelý 1 osoba 8,00 €
Dieťa do dovŕšenia18 rokov / len júl a august 6,00 €

Trvanie prehliadky – 75 minút.
Minimálny počet návštevníkov v objednanej skupine je 15 osôb.
Návštevu je potrebné ohlásiť 3 dni pred plánovaným termínom.
Na nočnú prehliadku je potrebné sa dostaviť v stanovenom čase.

V prípade, že skupina mešká viac ako 15 minút, prehliadka nebude umožnená.

Škola v múzeu

Dospelý 1 osoba 7,00 €
Dieťa od dovŕšenia 6 rokov do dovŕšenia 15 rokov 3,50 €
Dieťa od dovŕšenia 3 rokov do dovŕšenia 6 rokov 1,00 €


Príplatky ku vstupnému

Za použitie fotoaparátu 2 €
Za použitie videokamery 5 €
Za lektorský výklad v cudzom jazyku okrem anglického
a nemeckého za 1 výpravu
13,30 €

Výklad v anglickom a nemeckom jazyku je počas celého roka bez poplatku.
Za výklad v ostatných jazykoch účtujeme poplatok 13,30 € (za skupinu).
Výklad v cudzom jazyku počas nočných prehliadok je bez poplatku.

Špeciálne programy

Vstupné na špeciálne programy je účtované podľa samostatného cenového výmeru. Podrobnosti nájdete v sekcii Kalendár podujatí.