VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE MATERSKÉ ŠKOLY

Čarovný príbeh pána Bartolomeja
Detská prehliadka zámku
september – jún
(júl - august, pondelok až piatok o 11:00 h)

trvanie programu: 75 min.
optimálny počet návštevníkov v skupine: 20 - 30

Čarovný príbeh pána Bartolomeja je prechádzka expozíciou múzea v spoločnosti bábky pána Bartolomeja, ktorý detským návštevníkom predstaví život v zámku v minulosti.  Na príbehu malej slečny Agnes Turzovej spoločne s deťmi porovnáva život v období renesancie a v súčasnosti.

Cena 1 dieťa: 3,50 €

Program je možné po úprave realizovať aj pre základné školy
(1. až 3. ročník).

 

VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Hra na minulosť
Detská prehliadka zámku
september – jún
(júl - august, pondelok až piatok o 14:00 h)

trvanie programu: 75 min.
optimálny počet návštevníkov v skupine: 30 - 40
nadväzuje na učebné osnovy: vlastiveda, dejepis

Hra na minulosť je prehliadka expozície, počas ktorej slúžka Betka za pomoci starých zabudnutých kufríkov pomáha deťom odhaľovať minulosť a spoznávať bývalých majiteľov zámku.

Cena 1 dieťa: 3,50 €

Vhodné pre žiakov 4. a 5. ročníka ZŠ.

 

 

Víla Bojnička
Detská prehliadka zámku
september – jún
trvanie programu: 75 min.
optimálny počet návštevníkov v skupine: 30 - 40

nadväzuje na učebné osnovy: vlastiveda, dejepis
Víla Bojnička je prehliadka expozície zámku hravou formou, počas ktorej sa detskí návštevníci dozvedia množstvo zaujímavosti v 7 pútavých a poučných príbehoch Víly Bojničky.

Cena 1 dieťa: 3,50 €

Vhodné pre žiakov 5. až 7. ročníka ZŠ.

 

 

RODINNÝ SPRIEVODCA

„U nás doma...“
Stretnite sa s deťmi zo šľachtických rodín!
Janko Zápoľský, Paľko Pálfi, Mária Antoinetta Habsburská alebo Jurko Andráši – to sú noví sprievodcovia návštevníkov hradov, zámkov a kaštieľov v správe Slovenského národného múzea. Stretnutia s deťmi, ktoré voľakedy obývali hrady a zámky sprostredkujú rodinám s deťmi nevšedný zážitok z kontaktu s dávnou históriou.

Rodinný sprievodca U nás doma má formu zakladača a deviatich príbehov, nezávislých sprievodcov po jednotlivých hradoch, zámkoch a kaštieľoch v správe SNM (Hrad Červený Kameň, Hrad Modrý Kameň, Spišský hrad, Bratislavský hrad, Hrad Krásna Hôrka, Zámok Bojnice, Kaštieľ Betliar, Kaštieľ Dolná Krupá, Kaštieľ Dolná Strehová).

Stačí si zakúpiť zakladač s prvým hradným príbehom a ak sa ním návštevníci v nasledujúcich múzeách preukážu, dostanú ďalšie príbehy zadarmo. Každá súčasť rodinného sprievodcu obsahuje aj takzvaný denník rodinných výletov. Môže poslúžiť na zaznamenanie si dátumov, dojmov, kresieb či fotografií z návštev. Do projektu sa môžete zapojiť na ktoromkoľvek hrade, zámku či kaštieli SNM. V predaji aj v SNM - Múzeu Bojnice.
Informácie o rezervácii programov

Programy je potrebné si objednať telefonicky alebo e-mailom minimálne 3 pracovné dni vopred. Dĺžku jednotlivých programov je možné prispôsobiť požiadavkám pedagógov a veku žiakov.