Program medzinárodnej vedeckej konferencie

Familia Pálffy

25. septembra 2019

9,00 – 10,00 Prezentácia účastníkov

10,00 – 10,15 Otvorenie konferencie a úvodné slovo
Mgr. Ján Papco, riaditež SNM-Múzeum Bojnice

10,15 – 10,40 Fondy rodu Pálffy v Slovenskom národnom archíve

Mgr. Erika Javošová, PhD., Slovenský národný archív Bratislava

10,40 – 11,05 Pezinská vetva rodu Pálffy – majetkové pomery a ústredná správa majetkov do polovice 19. storočia
Mgr. Miriam Kuzmíková, Slovenský národný archív Bratislava

11,05 – 11,30 Príbuzenské vzahy Pálffyovcov a Erdődyovcov v 18. a 19. storočí
PhDr. Daniel Hupko, PhD., Múzeum mesta Bratislavy

11,30 – 11,55 Ilúzia rodinnej súdržnosti. Finančné ažkosti Pálffyovcov po prvej svetovej vojne
Mgr. Štefan Gaučík, PhD., Historický ústav SAV Bratislava

11,55 – 12,30 Některé aspekty prodeje dědictví Jana Pálffyho
PhDr. Adam Kretschmer, privátny bádatež Praha

12,30 – 13,00 Diskusia

13,00 – 14,00 Prestávka na obed

14,00 – 14,25 „...nemají domácího rázu“. Umelecké zbierky Jána Pálffyho a Československý štát
Mgr. Tomáš Kowalski, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Bratislava

14,25 – 14,50 Nový objav podobizne Jána V. Pálffyho od začínajúceho maliara Františka Antona Palka
Doc. Mgr. Ingrid Halászová, PhD., Katedra dejín a teórie umenia, FiF Trnavská univerzita v Trnave

14,50 – 15,15 Františka Khuen de Belasy – portrét neobyčajnej ženy z rodu Pálffyovcov
Mgr. Anna Fundárková, MA, PhD., Historický ústav SAV Bratislava

15,15 – 15,40 Znovu nájdené zbierky grófa Jána Pálffyho
Mgr. Katarína Malečková, SNM-Múzeum Bojnice

15,40 – 16,05 Heraldická výzdoba Erbovej sály Bojnického zámku
Mgr. Marek Gilányi, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Bratislava

16,05 – 16,30 Z čoho sú postavené Bojnice ? Stavebné aktivity posledných Pálffyovcov na Bojnickom panstve
Ing. Erik Kližan, SNM-Múzeum Bojnice

16,30 - 18,30 Diskusia a záver

18,30 Prehliadka Bojnického zámku

 

 

Zmena programu vyhradená

Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Malečková

maleckova@bojnicecastle.sk, katarina.maleckova@snm.sk