Prenájom priestorov

Atraktívne prostredie Bojnického zámku so svojimi honosnými sálami priťahuje významné firmy, úspešných podnikateľov a ľudí s vycibreným vkusom a romantickým cítením, aby v historických priestoroch prežili príjemné chvíle v družnom rozhovore pri uzatváraní dôležitých obchodov.

Zlatú sálu využívajú na slávnostné prijatie významného hosťa, na recepciu, či dobovú hostinu komornejšieho charakteru. Obrovský priestor Huňadyho sály je vhodný na zámocké bály, dobové a svadobné hostiny s tancom a bujarou zábavou. Priľahlé salóniky slúžia na prednášky a rokovania v dôvernejšom kruhu. Príslušenstvo tvorí prípravovňa jedál a kuchynka.


Zlatá sála

Zlatá sála je najreprezentatívnejšou miestnosťou Bojnického zámku. Anjelský strop je zlátený lístkovým zlatom, steny skrášľujú najcennejšie obrazy v Bojnickom zámku. Sála je vhodná na podpísanie významných zmlúv, odovzdávanie ocenení, promócie.

Kapacita sály je max. 60 osôb, pri stolovej úprave max. 30 osôb.

Cenový výmer:

Svadobný obrad 332,00 €
Svadobný obrad, ak jeden zo snúbencov je občanom Bojníc (zľava 40%) 199,00 €
Svadobný obrad, ak obaja snúbenci sú občania Bojníc (zľava 60%) 133,00 €
Prenájom na jednu kultúrno - spoločenskú akciu v trvaní do 24 hodín 1000,00 €

K prenájmu sú účtované prevádzkové náklady v závislosti od charakteru prenájmu.

Rezervácie na prenájom priestorov zasielajte v písomnej podobe na Oddelenie múzejnej komunikácie, marketingu a služieb návštevníkom (rezervacie@bojnicecastle.sk).

Vážení návštevníci, dovoľujeme si vás zdvorilo informovať, že prenájmy reprezentačných priestorov – Zlatej sály – na kultúrno-spoločenské podujatia sú možné len do 30.9.2018. Ďakujeme za pochopenie!


Apartmán


Exkluzivita zámockého apartmánu spočíva v historických miestnostiach a dobovom inventári. Jednotlivé komnaty sú zariadené originálnym starožitným nábytkom, obrazmi starých majstrov a vhodnými doplnkami. Apartmán pozostáva zo šiestich miestností - modrý barokový salón, zlatý a ružový rokokový salón, rozsiahla hala, neorenesančná spálňa, secesná spálňa a dve luxusné kúpeľne.

Je vhodný na obchodné rokovania, slávnostné príležitosti, dôverné rozhovory a iné. Atmosféru v apartmáne je možné ozvláštniť ceremoniálnym programom v historickom štýle. V apartmáne, ktorý je mimoriadne pôsobivý, sa uskutočnili úspešné stretnutia vládnych i mimovládnych delegácií. Jeho historické čaro prispelo k uzatvoreniu mnohých úspešných obchodov medzi domácimi i zahraničnými firmami.

Cenový výmer:

Prenájom na jednu kultúrno - spoločenskú akciu v trvaní do 24 hodín 650,00 €

K prenájmu sú účtované prevádzkové náklady v závislosti od charakteru prenájmu.

Rezervácie na prenájom priestorov zasielajte v písomnej podobe na Oddelenie múzejnej komunikácie, marketingu a služieb návštevníkom (rezervacie@bojnicecastle.sk).


 

Salónik apartmánu

Salónik apartmánu je ideálne miesto pre stretnutia v úzkom kruhu.  Vhodný je na romantické zásnuby, vyznania lásky, ospravedlnenia, podpisy významných zmlúv, uvítania do života, ale aj na predávanie vianočných darčekov či valentínskych prekvapení.

Upozornenie: Nájomca hradí prevádzkové náklady súvisiace s nájmom.
V období od 16.4. do 15.10. je to čiastka 1,87 €; 
v obbodí od 16.10. do 15.4. je to čiastka 5,62 €.

Pri rezervácii je potrebné uviesť farbu salónika, ktorý si chcete prenajať.

Cenový výmer:

Prenájom na kultúrno - spoločenské stretnutie v trvaní 30 minút 65,00 €

K prenájmu sú účtované prevádzkové náklady v závislosti od charakteru prenájmu.

Rezervácie na prenájom priestorov zasielajte v písomnej podobe na Oddelenie múzejnej komunikácie, marketingu a služieb návštevníkom (rezervacie@bojnicecastle.sk).


Priekopa

Rozľahlý priestor hradnej priekopy okolo zámku je vhodný na organizovanie kultúrno-spoločenských akcií a ostatných aktivít súvisiacich s činnosťou a programovou dramaturgiou múzea (podujatia, filmári) pod holým nebom i pre väčší počet osôb.

Cenový výmer:

Prenájom na jednu kultúrno - spoločenskú akciu v trvaní do 24 hodín 1250,00 €

Cena bola stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení. Platnosť a účinnosť cenového výmeru je od 1.4.2015.

K prenájmu sú účtované prevádzkové náklady v závislosti od charakteru prenájmu.

Rezervácie na prenájom priestorov zasielajte v písomnej podobe na Oddelenie múzejnej komunikácie, marketingu a služieb návštevníkom (rezervacie@bojnicecastle.sk).

späť