OZNAMY PRE NÁVŠTEVNÍKOV

Dovoľujeme si vás informovať, že Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice
vyhlasuje súťaž na scenár a réžiu:

súťaž na scenár, réžiu a komplexné zabezpečenie podujatia Rozprávkový
zámok 2018


Dovoľujeme si vás informovať, že Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice
vyhlasuje súťaž na scenár a réžiu:
XXV. Medzinárodného festivalu duchov a strašidiel 2018


Vyjadrenie riaditeľa SNM - Múzea Bojnice Mgr. Jána Papca k článku Tma pod lustrom  (Plus 7 dní, č. 23 / 2015)


Objednávky na denné aj nočné prehliadky pre skupiny adresujte na emailovú adresu kamila.pisova@snm.sk, pisova@bojnicecastle.sk alebo rezervacie@bojnicecastle.sk, prípadne telefonicky na čísle 046/5430633, 624.


Na základe Príkazu generálneho riaditeľa SNM č. 3/2013 na zvyšovanie návštevnosti a dostupnosti kultúrnych služieb nadväzujúci na príkaz Ministra kultúry SR č. 2/2013 je dňa 03. 12. 2017 vstup na prehliadku expozície SNM-Múzea Bojnice ZDARMA.

Vážení návštevníci,
vstup na prehliadku zámku bude každých 30 minút v skupine maximálne 40 návštevníkov. Vstup je umožnený výlučne na základe vstupenky, ktorú obdržíte v pokladni múzea, kde nahlásite príslušný počet osôb.

V nedeľu, 03. 12. 2017, poskytujeme lektorský výklad len v slovenskom jazyku.

Zdvorilo upozorňujeme našich návštevníkov, že bezplatný vstup pre ich bezpečnosť ako aj bezpečnosť zámku nebude možný pre všetkých záujemcov.

OTVÁRACIA DOBA: 10:00 – 15:00 hod.
PRESTÁVKA: 12:00 – 12:30 hod.

03. 12. 2017 - 10:00 – 15:00 hod.

Vážení návštevníci, rezervácie vstupov na prvé nedele v mesiaci nezabezpečujeme.
Ďakujeme za pochopenie!


Zámockí páni verzus zásady šírenia požiaru v národných kultúrnych pamiatkach. Článok Plus 7 dni a vyjadrenie múzea.


späť