OZNAMY PRE NÁVŠTEVNÍKOV

Na základe Príkazu generálneho riaditeľa SNM č. 3/2013 na zvyšovanie návštevnosti a dostupnosti kultúrnych služieb nadväzujúci na príkaz Ministra kultúry SR č. 2/2013 je dňa 05. 01. 2020 vstup na prehliadku expozície SNM-Múzea Bojnice ZDARMA.

Vážení návštevníci,
vstup na prehliadku zámku bude každých 30 minút v skupine maximálne 35 návštevníkov. Vstup je umožnený výlučne na základe vstupenky, ktorú obdržíte v pokladni múzea, kde nahlásite príslušný počet osôb.

V nedeľu 05. 01. 2020 poskytujeme lektorský výklad len v slovenskom jazyku.

Zdvorilo upozorňujeme našich návštevníkov, že bezplatný vstup pre ich bezpečnosť ako aj bezpečnosť zámku nebude možný pre všetkých záujemcov.

Otváracie hodiny v prvú voľnú nedeľu sú totožné s otváracími hodinami múzea.

Prvé nedele 2020

05.01. 2020

02.02.2020

01.03.2020

05.04.2020

03.05.2020

07.06.2020

05.07.2020

02.08.2020

06.09.2020

04.10.2020

01.11.2020

06.12.2020Vážení návštevníci, rezervácie vstupov na prvé nedele v mesiaci nezabezpečujeme.
Ďakujeme za pochopenie!


späť