OZNAMY PRE NÁVŠTEVNÍKOV


Konkurz na pozíciu lektor 2018 - nedeľa, 25. marca 2018, o 9:00 hod.
v priestoroch SNM-Múzea Bojnice

 

Všeobecné podmienky:
- minimálne 18 rokov
- ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
- znalosť min. 1 cudzieho jazyka

Kritériá:
1. jazykový prejav (farba hlasu, intonácia, hlasitosť, pamäť, schopnosť improvizácie, komunikatívna znalosť jedného z nasledovných jazykov: anglický, nemecký, francúzsky, maďarský, poľský, ruský, španielsky)
2. reč tela (mimika tváre, gestikulácia, pohyby rúk, trupu)
3. celkový dojem (vzhľad a vystupovanie)

Štúdium histórie, pedagogiky alebo príbuzných vedných odborov výhodou.

Žiadosti spolu so životopisom posielajte prosím, na adresu rezervacie@bojnicecastle.sk.

 

Tešíme sa na vašu účasť!


SNM-Múzeum Bojnice vyhlasuje konkurz na účinkujúcich na Rozprávkový zámok 2018, ktorý sa uskutoční v nedeľu,  8. apríla  2018, o 10:00 hod. v priestoroch SNM-Múzea Bojnice.

Požiadavky:

  1. možnosť účinkovať počas celej doby trvania podujatia;
  2. ukončená 9-ročná školská dochádzka;
  3. vek minimálne 16 rokov;
  4. občiansky preukaz so sebou.

Tešíme sa na vašu účasť.


Vážení návštevníci,

dovoľujeme si vás zdvorilo informovať, že prenájmy reprezentačných priestorov – Zlatej sály, Huňadyho sály a Klubovní Huňadyho sály na kultúrno-spoločenské podujatia sú možné len do 30.9.2018.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že prenájmy Stĺpovej siene na sobáše a iné kultúrno-spoločenské podujatia sú možné len do 31.7.2018.

Ďakujeme za pochopenie!


Dovoľujeme si vás informovať, že Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice
vyhlasuje súťaž na scenár a réžiu:

súťaž na scenár, réžiu a komplexné zabezpečenie podujatia Rozprávkový
zámok 2018


Dovoľujeme si vás informovať, že Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice
vyhlasuje súťaž na scenár a réžiu:
XXV. Medzinárodného festivalu duchov a strašidiel 2018


Vyjadrenie riaditeľa SNM - Múzea Bojnice Mgr. Jána Papca k článku Tma pod lustrom  (Plus 7 dní, č. 23 / 2015)


Objednávky na denné aj nočné prehliadky pre skupiny adresujte na emailovú adresu kamila.pisova@snm.sk, pisova@bojnicecastle.sk alebo rezervacie@bojnicecastle.sk, prípadne telefonicky na čísle 046/5430633, 624.


Na základe Príkazu generálneho riaditeľa SNM č. 3/2013 na zvyšovanie návštevnosti a dostupnosti kultúrnych služieb nadväzujúci na príkaz Ministra kultúry SR č. 2/2013 je dňa 01. 04. 2018 vstup na prehliadku expozície SNM-Múzea Bojnice ZDARMA.

Vážení návštevníci,
vstup na prehliadku zámku bude každých 30 minút v skupine maximálne 35 návštevníkov. Vstup je umožnený výlučne na základe vstupenky, ktorú obdržíte v pokladni múzea, kde nahlásite príslušný počet osôb.

V nedeľu, 01. 04. 2018, poskytujeme lektorský výklad len v slovenskom jazyku.

Zdvorilo upozorňujeme našich návštevníkov, že bezplatný vstup pre ich bezpečnosť ako aj bezpečnosť zámku nebude možný pre všetkých záujemcov.

OTVÁRACIA DOBA: 10:00 – 15:00 hod.
PRESTÁVKA: 12:00 – 12:30 hod.

Prvé nedele 2018

01.04. 2018
06.05. 2018
03.06. 2018
01.07. 2018
05.08. 2018
02.09. 2018
07.10. 2018
04.11. 2018
02.12. 2018

Vážení návštevníci, rezervácie vstupov na prvé nedele v mesiaci nezabezpečujeme.
Ďakujeme za pochopenie!


Zámockí páni verzus zásady šírenia požiaru v národných kultúrnych pamiatkach. Článok Plus 7 dni a vyjadrenie múzea.


späť