OZNAMY PRE NÁVŠTEVNÍKOV


Vážení návštevníci,

dovoľujeme si vás zdvorilo informovať, že prenájmy reprezentačných priestorov – Zlatej sály, Huňadyho sály a Klubovní Huňadyho sály na kultúrno-spoločenské podujatia sú možné len do 30.9.2018.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že prenájmy Stĺpovej siene na sobáše a iné kultúrno-spoločenské podujatia sú možné len do 31.7.2018.

Ďakujeme za pochopenie!


Dovoľujeme si vás informovať, že Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice
vyhlasuje súťaž na scenár a réžiu:

súťaž na scenár a réžiu Festival zámockých príbehov 2019

súťaž na scenár a réžiu Rozprávkový zámok 2019


Vyjadrenie riaditeľa SNM - Múzea Bojnice Mgr. Jána Papca k článku Tma pod lustrom  (Plus 7 dní, č. 23 / 2015)


Objednávky na denné aj nočné prehliadky pre skupiny adresujte na emailovú adresu rezervacie@bojnicecastle.sk, prípadne telefonicky na čísle 046/5430633, 624.


Na základe Príkazu generálneho riaditeľa SNM č. 3/2013 na zvyšovanie návštevnosti a dostupnosti kultúrnych služieb nadväzujúci na príkaz Ministra kultúry SR č. 2/2013 je dňa 07. 04. 2019 vstup na prehliadku expozície SNM-Múzea Bojnice ZDARMA.

Vážení návštevníci,
vstup na prehliadku zámku bude každých 30 minút v skupine maximálne 35 návštevníkov. Vstup je umožnený výlučne na základe vstupenky, ktorú obdržíte v pokladni múzea, kde nahlásite príslušný počet osôb.

V nedeľu, 07. 04. 2019, poskytujeme lektorský výklad len v slovenskom jazyku.

Zdvorilo upozorňujeme našich návštevníkov, že bezplatný vstup pre ich bezpečnosť ako aj bezpečnosť zámku nebude možný pre všetkých záujemcov.

OTVÁRACIA DOBA: 10:00 – 15:00 hod.
PRESTÁVKA: 12:00 – 12:30 hod.

Prvé nedele 2019

07.04. 2019
05.05. 2019
02.06. 2019
07.07. 2019
04.08. 2019
01.09. 2019
06.10. 2019
03.11. 2019
01.12. 2019

Vážení návštevníci, rezervácie vstupov na prvé nedele v mesiaci nezabezpečujeme.
Ďakujeme za pochopenie!


Zámockí páni verzus zásady šírenia požiaru v národných kultúrnych pamiatkach. Článok Plus 7 dni a vyjadrenie múzea.


späť