OZNAMY PRE NÁVŠTEVNÍKOV


Vážení návštevníci,

dovoľujeme si vás zdvorilo informovať, že prenájmy reprezentačných priestorov – Zlatej sály, Huňadyho sály a Klubovní Huňadyho sály na kultúrno-spoločenské podujatia sú možné len do 30.9.2018.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že prenájmy Stĺpovej siene na sobáše a iné kultúrno-spoločenské podujatia sú možné len do 31.7.2018.

Ďakujeme za pochopenie!


Dovoľujeme si vás informovať, že Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice
vyhlasuje súťaž na scenár a réžiu:

súťaž na scenár a réžiu Festival zámockých príbehov 2019

súťaž na scenár a réžiu Rozprávkový zámok 2019


Vyjadrenie riaditeľa SNM - Múzea Bojnice Mgr. Jána Papca k článku Tma pod lustrom  (Plus 7 dní, č. 23 / 2015)


Objednávky na denné aj nočné prehliadky pre skupiny adresujte na emailovú adresu rezervacie@bojnicecastle.sk, prípadne telefonicky na čísle 046/5430633, 624.


Na základe Príkazu generálneho riaditeľa SNM č. 3/2013 na zvyšovanie návštevnosti a dostupnosti kultúrnych služieb nadväzujúci na príkaz Ministra kultúry SR č. 2/2013 je dňa 03. 02. 2019 vstup na prehliadku expozície SNM-Múzea Bojnice ZDARMA.

Vážení návštevníci,
vstup na prehliadku zámku bude každých 30 minút v skupine maximálne 35 návštevníkov. Vstup je umožnený výlučne na základe vstupenky, ktorú obdržíte v pokladni múzea, kde nahlásite príslušný počet osôb.

V nedeľu, 03. 02. 2019, poskytujeme lektorský výklad len v slovenskom jazyku.

Zdvorilo upozorňujeme našich návštevníkov, že bezplatný vstup pre ich bezpečnosť ako aj bezpečnosť zámku nebude možný pre všetkých záujemcov.

OTVÁRACIA DOBA: 09:00 – 15:00 hod.
PRESTÁVKA: 12:00 – 12:30 hod.

Prvé nedele 2019

03.02. 2019
03.03. 2019
07.04. 2019
05.05. 2019
02.06. 2019
07.07. 2019
04.08. 2019
01.09. 2019
06.10. 2019
03.11. 2019
01.12. 2019

Vážení návštevníci, rezervácie vstupov na prvé nedele v mesiaci nezabezpečujeme.
Ďakujeme za pochopenie!


Zámockí páni verzus zásady šírenia požiaru v národných kultúrnych pamiatkach. Článok Plus 7 dni a vyjadrenie múzea.


späť