OZNAMY PRE NÁVŠTEVNÍKOV

Dovoľujeme si vás informovať, že všetky miesta určené na stánkový predaj počas podujatia Medzinárodný festival duchov a strašidiel 2017 sú už obsadené.

Ďakujeme za pochopenie!


Vyjadrenie riaditeľa SNM - Múzea Bojnice Mgr. Jána Papca k článku Tma pod lustrom  (Plus 7 dní, č. 23 / 2015)


Objednávky na denné aj nočné prehliadky pre skupiny adresujte na emailovú adresu kamila.pisova@snm.sk, pisova@bojnicecastle.sk alebo rezervacie@bojnicecastle.sk, prípadne telefonicky na čísle 046/5430633, 624.


Vážení návštevníci,
dovoľujeme si Vás informovať, že na základe rozhodnutia Ministerstva kultúry SR bude Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice dňa 1. januára 2017 (t.j. prvá nedeľa v mesiaci) výnimočne zatvorené z dôvodu štátneho sviatku Deň vzniku Slovenskej republiky.
Okrem 1. januára 2017 (nedeľa) ostávajú voľné vstupy každú 1. nedeľu v mesiaci zdarma v platnosti.
Ďakujeme za porozumenie a prajeme vám príjemné sviatky.


Na základe Príkazu generálneho riaditeľa SNM č. 3/2013 na zvyšovanie návštevnosti a dostupnosti kultúrnych služieb nadväzujúci na príkaz Ministra kultúry SR č. 2/2013 je dňa 05. 03. 2017 vstup na prehliadku expozície SNM-Múzea Bojnice ZDARMA.

Vážení návštevníci,
vstup na prehliadku zámku bude každých 30 minút v skupine maximálne 40 návštevníkov. Vstup je umožnený výlučne na základe vstupenky, ktorú obdržíte v pokladni múzea, kde nahlásite príslušný počet osôb.

V nedeľu, 05. 03. 2017, poskytujeme lektorský výklad len v slovenskom jazyku.

Zdvorilo upozorňujeme našich návštevníkov, že bezplatný vstup pre ich bezpečnosť ako aj bezpečnosť zámku nebude možný pre všetkých záujemcov.

OTVÁRACIA DOBA: 10:00 – 15:00 hod.
PRESTÁVKA: 12:00 – 12:30 hod.


Zámockí páni verzus zásady šírenia požiaru v národných kultúrnych pamiatkach. Článok Plus 7 dni a vyjadrenie múzea.


späť