Otváracie hodiny

Od 10. apríla 2018 bude múzeum otvorené denne okrem pondelka

od 9:00 do 15:00 hod.


21. apríla bude zámok otvorený od 10:00 – 15:00 h.


Počas letnej sezóny v období od 1.mája do 30. septembra 9:00 – 17:00 h.

Mimo sezóny v období od 1. októbra do 30. apríla 10:00 – 15:00 h.

Obedná prestávka: 12:00 – 12:30 h.

Otvorené denne okrem pondelka.

V mesiacoch jún, júl, august a september otvorené aj v pondelok.


Na základe Príkazu generálneho riaditeľa SNM č. 3/2013 na zvyšovanie návštevnosti a dostupnosti kultúrnych služieb nadväzujúci na príkaz Ministra kultúry SR č. 2/2013 je dňa 03. 06. 2018 vstup na prehliadku expozície SNM-Múzea Bojnice ZDARMA.

Vážení návštevníci,
vstup na prehliadku zámku bude každých 30 minút v skupine maximálne 35 návštevníkov. Vstup je umožnený výlučne na základe vstupenky, ktorú obdržíte v pokladni múzea, kde nahlásite príslušný počet osôb.

V nedeľu, 03. 06. 2018, poskytujeme lektorský výklad len v slovenskom jazyku.

Zdvorilo upozorňujeme našich návštevníkov, že bezplatný vstup pre ich bezpečnosť ako aj bezpečnosť zámku nebude možný pre všetkých záujemcov.

OTVÁRACIA DOBA: 09:00 – 17:00 hod.
PRESTÁVKA: 12:00 – 12:30 hod.

Otvorené denne, okrem pondelka

Prvé nedele 2018

03.06. 2018
01.07. 2018
05.08. 2018
02.09. 2018
07.10. 2018
04.11. 2018
02.12. 2018

Vážení návštevníci, rezervácie vstupov na prvé nedele v mesiaci nezabezpečujeme.
Ďakujeme za pochopenie!