Otváracie hodiny

Počas letnej sezóny v období od 1.mája do 30. septembra 9:00 – 17:00 h.

Mimo sezóny v období od 1. októbra do 30. apríla 10:00 – 15:00 h.

Obedná prestávka: 12:00 – 12:30 h.

Otvorené denne okrem pondelka.

V mesiacoch jún, júl, august a september otvorené aj v pondelok.


Na základe Príkazu generálneho riaditeľa SNM č. 3/2013 na zvyšovanie návštevnosti a dostupnosti kultúrnych služieb nadväzujúci na príkaz Ministra kultúry SR č. 2/2013 je dňa 01. 04. 2018 vstup na prehliadku expozície SNM-Múzea Bojnice ZDARMA.

Vážení návštevníci,
vstup na prehliadku zámku bude každých 30 minút v skupine maximálne 35 návštevníkov. Vstup je umožnený výlučne na základe vstupenky, ktorú obdržíte v pokladni múzea, kde nahlásite príslušný počet osôb.

V nedeľu, 01. 04. 2018, poskytujeme lektorský výklad len v slovenskom jazyku.

Zdvorilo upozorňujeme našich návštevníkov, že bezplatný vstup pre ich bezpečnosť ako aj bezpečnosť zámku nebude možný pre všetkých záujemcov.

OTVÁRACIA DOBA: 10:00 – 15:00 hod.
PRESTÁVKA: 12:00 – 12:30 hod.

Otvorené denne, okrem pondelka

Prvé nedele 2018

01.04. 2018
06.05. 2018
03.06. 2018
01.07. 2018
05.08. 2018
02.09. 2018
07.10. 2018
04.11. 2018
02.12. 2018

Vážení návštevníci, rezervácie vstupov na prvé nedele v mesiaci nezabezpečujeme.
Ďakujeme za pochopenie!