Otváracie hodiny

 

!!! POZOR ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN !!!

November - december od 9:00 hod. do 15:00 hod.

 

V období od 1. októbra do 30. apríla je múzeum otvorené
denne okrem pondelka od 10:00 do 15:00 h.

V mesiaci máj je múzeum otvorené denne okrem pondelka od 9:00 do 17:00 h. 
V období od 1. júna do 30. septembra je múzeum otvorené denne od 9:00 do 17:00 h.

Prestávka: 12:00 – 12:30 h.


Na základe Príkazu generálneho riaditeľa SNM č. 3/2013 na zvyšovanie návštevnosti a dostupnosti kultúrnych služieb nadväzujúci na príkaz Ministra kultúry SR č. 2/2013 je dňa 02. 12. 2018 vstup na prehliadku expozície SNM-Múzea Bojnice ZDARMA.

Vážení návštevníci,
vstup na prehliadku zámku bude každých 30 minút v skupine maximálne 35 návštevníkov. Vstup je umožnený výlučne na základe vstupenky, ktorú obdržíte v pokladni múzea, kde nahlásite príslušný počet osôb.

V nedeľu, 02. 12. 2018, poskytujeme lektorský výklad len v slovenskom jazyku.

Zdvorilo upozorňujeme našich návštevníkov, že bezplatný vstup pre ich bezpečnosť ako aj bezpečnosť zámku nebude možný pre všetkých záujemcov.

OTVÁRACIA DOBA: 09:00 – 15:00 hod.
PRESTÁVKA: 12:00 – 12:30 hod.

Prvé nedele 2018

02.12. 2018
06.01. 2019
03.02. 2019
03.03. 2019
07.04. 2019
05.05. 2019
02.06. 2019
07.07. 2019
04.08. 2019
01.09. 2019
06.10. 2019
03.11. 2019
01.12. 2019

Vážení návštevníci, rezervácie vstupov na prvé nedele v mesiaci nezabezpečujeme.
Ďakujeme za pochopenie!