Otváracie hodiny

POZOR zmena otváracích hodin: v mesiaci OKTÓBER je múzeum otvorené denne okrem pondelka od 9:00 do 15:00 hod.

Počas sezóny v období od 1. mája do 30. septembra       9:00 – 17:00 hod.

Mimo sezóny v období od 1. októbra do 30. apríla         10:00 – 15:00 hod.

Prestávka: 12:00 – 12:30 hod.

Otvorené denne okrem pondelka a dátumov 24. 12., 25. 12. a 1. 1.
V mesiacoch jún, júl, august a september otvorené aj v pondelok.


Na základe Príkazu generálneho riaditeľa SNM č. 3/2013 na zvyšovanie návštevnosti a dostupnosti kultúrnych služieb nadväzujúci na príkaz Ministra kultúry SR č. 2/2013 je dňa 03. 12. 2017 vstup na prehliadku expozície SNM-Múzea Bojnice ZDARMA.

Vážení návštevníci,
vstup na prehliadku zámku bude každých 30 minút v skupine maximálne 40 návštevníkov. Vstup je umožnený výlučne na základe vstupenky, ktorú obdržíte v pokladni múzea, kde nahlásite príslušný počet osôb.

V nedeľu, 03. 12. 2017, poskytujeme lektorský výklad len v slovenskom jazyku.

Zdvorilo upozorňujeme našich návštevníkov, že bezplatný vstup pre ich bezpečnosť ako aj bezpečnosť zámku nebude možný pre všetkých záujemcov.

OTVÁRACIA DOBA: 10:00 – 15:00 hod.
PRESTÁVKA: 12:00 – 12:30 hod.

Prvé nedele 2017

03. 12. 2017 - 10:00 – 15:00 hod.

Vážení návštevníci, rezervácie vstupov na prvé nedele v mesiaci nezabezpečujeme.
Ďakujeme za pochopenie!