Nočné prehliadky

Netradičná, „Nočná prehliadka zámku s duchmi a strašidlami“, s lektorom v dobovom kostýme, s výkladom o histórii zámku, občas iba pri svetle sviečky, obohatená o staré zámocké legendy, povesti a prekvapenie v Zlatej sále.


Objednávky (minimálne 15 osôb) adresujte na:

rezervacie@bojnicecastle.sk
kamila.pisova@snm.sk
pisova@bojnicecastle.sk

Cenový výmer:

Prehliadka zámku

Jednotné vstupné / 1 osoba 8 €

V mesiacoch júl a august zľava na vstupnom na nočné prehliadky pre dieťa a mládež do 18 rokov.

Dieťa a mládež do 18 rokov / len júl a august / 1 osoba 6 €
Príplatok za:  
Použitie fotoaparátu 2 €
Použitie videokamery 5 €

Nočné prehliadky pre verejnosť v mesiacoch júl a august, bez potreby rezervovania so začiatkom o 20,00 hod.

júl: august:
6.7. 2018 3.8. 2018
7.7. 2018 4.8. 2018
20.7. 2018 17.8. 2018
21.7. 2018 24.8. 2018
27.7. 2018 25.8. 2018
28.7. 2018  

Trvanie prehliadky – 75 minút.
Minimálny počet návštevníkov v objednanej skupine je 15 osôb.
Návštevu je potrebné ohlásiť 3 pracovné dni pred plánovaným termínom.

Výklad v cudzom jazyku počas nočných prehliadok je bez poplatku.
Na nočnú prehliadku je potrebné sa dostaviť v stanovenom čase.

V prípade, že skupina mešká viac ako 15 minút, prehliadka nebude umožnená.

Objednávky na denné aj nočné prehliadky pre skupiny adresujte na emailovú adresu rezervacie@bojnicecastle.sk; kamila.pisova@snm.sk alebo pisova@bojnicecastle.sk, prípadne na telefónne číslo: 046/5430 633, 624.