Večerná prehliadka zámku

Netradičná, „Večerná prehliadka zámku“, s lektorom v dobovom kostýme, s výkladom o histórii zámku, občas iba pri svetle sviečky, obohatená o staré zámocké legendy.


Trvanie prehliadky – 90 minút.
Minimálny počet návštevníkov v objednanej skupine je 15 osôb.
Návštevu je potrebné ohlásiť 3 pracovné dni pred plánovaným termínom.

Výklad v cudzom jazyku počas nočných prehliadok je bez poplatku.
Na nočnú prehliadku je potrebné sa dostaviť v stanovenom čase.

Objednávky (minimálne 15 osôb) adresujte na:

rezervacie@bojnicecastle.sk

Cenový výmer:

Prehliadka zámku

Jednotné vstupné / 1 osoba 11 €

V mesiacoch júl a august zľava na vstupnom na nočné prehliadky pre dieťa a mládež do 18 rokov.

Dieťa a mládež do 18 rokov / len júl a august / 1 osoba 7 €

 

 


V prípade, že skupina mešká viac ako 15 minút, prehliadka nebude umožnená.

Objednávky na denné aj nočné prehliadky pre skupiny adresujte na emailovú adresu rezervacie@bojnicecastle.sk, prípadne na telefónne číslo: 046/5430 633, 624.