Katalóg výstavy Naše kresťanské mená, konanej pri príležitosti Roku kresťanskej kultúry na Slovensku v Západnom krídle a Stĺpovej sieni Zámku Bojnice od 26. augusta do 31. decembra 2010.

Autor projektu, koncepcie katalógu a výtvarného riešenia výstavy: Ján Papco
Kurátori výstavy: Ján Papco, Diana Kmeťová Miškovičová, Erik Kližan

Vydalo Slovenské národné múzeum – Múzeum Bojnice
Vydanie I. Bojnice 2010

Ukážky z knihy:

Úvod.pdf

Štúdia.pdf

Pavol.pdf

Katarína.pdf

naspäť