Bojnický zámok pre nevidiacich

SNM-Múzeum Bojnicie ponúka nevidiacim a slabozrakým návštevníkom možnosť návštevy zámku spojenej s prehliadkou makety s popiskami v Braillovom písme. Realizácia tohto projektu sa uskutočnila s finančnou podporou Štátneho fondu zdravia v rámci projektu „Národný program podpory zdravia – Rámcový prístup pri odstraňovaní informačných bariér a rozvoj informačných služieb pre zdravotne postihnutých“ a v spolupráci s Rehabilitačným strediskom pre zrakovo postihnutých v Levoči.

Vytvorením makety - modelu bojnického zámku zhotovenej v mierke 1:100, s popiskami v Braillovom písme označujúcich jednotlivé časti objektu, má možnosť i nevidiaca skupina návštevníkov získať hmatateľnú predstavu o architektonickej štruktúre stavby, ktorej atmosféru dotvára s ňou súvisiaci zvukový záznam. Smer prehliadky je na základe navigácie zvukovej nahrávky vedený zľava doprava.

Dramatické spracovanie záznamu v podobe hlasu pána Machatu, či doplňujúcich zvukových a hlasových kulís, ktoré sú v každej časti nahrávky uvádzané hlasom rozprávača a jeho navigáciou v konkrétnej časti modelu zámku pre lepšiu orientáciu v objekte, ponúka zároveň priestor vlastným predstavám návštevníkov. V globále ide o umelecké podanie kompletnej histórie objektu pôvodného stredovekého hradu, obohatenej o tie najzaujímavejšie legendy, povesti, či životné osudy jeho najznámejších majiteľov.

Celková dĺžka nahrávky je 45 minút. Model zámku je situovaný v interiéri zámockej kaplnky na II. hradnom nádvorí. Po vypočutí nahrávky majú nevidiaci návštevníci možnosť podľa záujmu aj s vodiacim psom absolvovať i prehliadkovú trasu múzea so sprievodcom.

Rezervácie prijímame telefonicky na čísle: 046/5430 624, 633 alebo mailom na: rezervacie@bojnicecastle.sk.