SNM - Múzeum BOJNICE

 

Zámok a okolie 1

972 01 Bojnice, Slovensko

IČO:00164721
DIČ:2020603068
IČDPH:SK2020603068


TELEFONICKÝ  KONTAKT: +421-46-5430 624  -  Informácie
+421-46-5430 633  -  Informácie
+421-46-5430 535  -  Sekretariát
 

Riaditeľ múzea a Sekretariát

Mgr. Igor SOCHA Email: sekretariat@bojnicecastle.sk
riaditeľ múzea Tel:  +421-46-5430 535
RNDr. Mgr. Kamila Píšová Email: sekretariat@bojnicecastle.sk
asistentka riaditeľa Tel:  +421-46-5430 535

 

REZERVÁCIE Email: rezervacie@bojnicecastle.sk
rezervácia denných a večerných prehliadok    

 

Oddelenie múzejnej komunikácie, marketingu a služieb návštevníkom
Mgr. Lucia Buttková Email: buttkova@bojnicecastle.sk
marketing@bojnicecastle.sk
vedúca oddelenia Tel: +421-46-2452 118
     
Ing. Petra GORDÍKOVÁ Email: gordikova@bojnicecastle.sk
PR manažér Tel: +421-46-2452 119
+421-907 274 618
Bc. Renata VÁŽANOVÁ Email: vazanova@bojnicecastle.sk
kultúrno-propagačný referent Tel: +421-46-2452 107

Oddelenie ekonomické

Ing. Iveta KRŠKOVÁ Email: krskova@bojnicecastle.sk
vedúca oddelenia Tel: +421-46-5430 624,633 
Zuzana ONDRUŠKOVÁ Email: ondruskova@bojnicecastle.sk
účtovník Tel: +421-46-5430 624,633 
Ing. Lenka VARGOVÁ Email: vargova@bojnicecastle.sk
účtovník Tel: +421-46-5430 624,633 
Miroslava VIDOVÁ Email: vidova@bojnicecastle.sk
mzdový a personálny účtovník Tel: +421-46-5430 624,633 

Oddelenie správy a muzealizácie zbierok

Mgr. Andrea SMITKOVÁ Email: smitkova@bojnicecastle.sk
vedúca oddelenia, kurátor, historik umenia Tel: +421-46-5430 624,633 
+421-908 730 938
Mgr. Katarína MALEČKOVÁ Email: maleckova@bojnicecastle.sk
kurátor, historik umenia Tel: +421-46-5430 624,633 
Ing. Erik KLIŽAN Email: klizan@bojnicecastle.sk
knihovník, archivár Tel: +421-46-5430 624,633 
Mgr. art. Gabriela PÖSOVÁ Email: restaurator@bojnicecastle.sk
reštaurátor sochy Tel: +421-46-5430 624,633 
Radovan OBOŇA Email: restaurator@bojnicecastle.sk
umelecký rezbár Tel: +421-46-5430 624,633 
Mgr. Pavel CVEŠPER Email: cvesper@bojnicecastle.sk
kustód Tel: +421-46-5430 624,633 

Oddelenie údržby a investícií

Ing. Mikuláš LETAVAY Email: letavay@bojnicecastle.sk
vedúci oddelenia Tel: +421-46-5430 624,633 

Referát digitálnych a informačných technológií

Adam Mašláni Email: informatika@bojnicecastle.sk
Informatik Tel: +421-46-2452 103

Prosíme Vás, aby ste sa so svojimi požiadavkami obracali na Oddelenie múzejnej komunikácie, marketingu a služieb návštevníkom počas úradných hodín:

pondelok porady vedenia múzea, interné záležitosti nestránkový deň

 

utorok - štvrtok              8:00 -12:00 h          13:00 -15:00 h

 

piatok                             8:00 -12:00 h          

 

späť