KONKURZ NA HERECKÉ OBSADENIE 1.ROČNÍKA FESTIVALU ZÁMOCKÝCH PRÍBEHOV

KONKURZ NA HERECKÉ OBSADENIE 1.ROČNÍKA FESTIVALU ZÁMOCKÝCH PRÍBEHOV

pod autorským vedením Jána Papca v réžijnej spolupráci s Michalom Réckym

2. februára 2019 o 9:30 hod v priestoroch záhradného domu SNM – Múzea Bojnice.

Účastníci si na konkurz pripravia ľubovoľný monológ prípadne dialóg.

Podmienky:
Ukončená 9 ročná dochádzka
Vek minimálne 16 rokov
Občiansky preukaz so sebou

 

Účastníci výberového konania na obsadenie účinkujúcich na podujatie Festival zámockých príbehov 2019 súhlasia so spracovaním osobných údajov v súlade so Zákonom č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v rozsahu meno a priezvisko pre potreby vyhlasovateľa výberového konania: SNM-Múzeum Bojnice, Zámok a okolie 1, 972 01 Bojnice, IČO: 00 164 721, ktoré budú po vybratí úspešných uchádzačov zverejnené na webovom sídle múzea http://www.bojnicecastle.sk a facebooku www.facebook.com/BojniceCastle po dobu 30 kalendárnych dní od vyhlásenia výsledkov. Uvedený súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese marketing@bojnicecastle.sk

Tešíme sa na vašu účasť.