Denné prehliadky

Múzeum ponúka dva okruhy prehliadok. Zámocký okruh návštevníkov prevedie po miestnostiach Bojnického zámku, Galerijný okruh predstaví návštevníkom zaujímavé umelecké zbierky formou galerijnej expozície.

 

Zámocký okruh

Zámocký okruh pozostáva z Grófskeho bytu, Stredného hradu, hrobky rodiny Pálfiovcov, francúzskeho parku a jaskyne. Prehliadka zámku prebieha výhradne v sprievode lektora. Prehliadka trvá približne 75 minút.

Skupinovú dennú prehliadku si je možné rezervovať e-mailom na rezervacie@bojnicecastle.sk. Minimálny počet návštevníkov v objednanej skupine je 15 osôb. Prehliadku v cudzom jazyku je potrebné ohlásiť minimálne 3 pracovné dni pred plánovaným termínom.

 

Viac informácií o Zámockom okruhu:

 

 

Galerijný okruh

Galerijný okruh zahŕňa priestory Stĺpovej siene, Huňadyho sály, priľahlých klubovní, zámockej kaplnky a salónikov zámockého apartmánu.

Prehliadka prebieha bez lektorského výkladu.

Odporúčaný posledný vstup je hodinu pred ukončením otváracích hodín.

Viac informácií o Galerijnom okruhu:

Cudzojazyčné výpravy

Pre zahraničných návštevníkov ponúkame možnosť prehliadky zámku v cudzích jazykoch na objednávku - minimálny počet: 15 osôb.

Momentálne ponúkame prehliadky v týchto jazykoch:

Anglický

Nemecký

Ruský

Výklad v anglickom a nemeckom jazyku je počas celého roka bez poplatku.
Za výklad v ostatných jazykoch účtujeme poplatok 13,30 € (za skupinu).

Dennú prehliadku v cudzom jazyku je možné objednať si e-mailom na rezervacie@bojnicecastle.sk.

Minimálny počet návštevníkov v objednanej skupine je 15 osôb. Prehliadku v cudzom jazyku je potrebné ohlásiť minimálne 3 pracovné dni pred plánovaným termínom.

V mesiacoch september až jún ponúkame prehliadku v anglickom jazyku bez potreby predchádzajúcej rezervácie denne o 11:00 h a počas víkendov aj o 13.00 h.

V mesiacoch júl a august ponúkame prehliadku v anglickom jazyku bez potreby predchádzajúcej rezervácie denne o 11:00 h a 16.00 h.

V mesiacoch júl a august ponúkame prehliadku v nemeckom jazyku bez potreby predchádzajúcej rezervácie denne o 14:00 h.

Prehliadku v cudzom jazyku nie je možné poskytnúť počas prvej nedele v mesiaci, kedy je vstup do múzea bezplatný.


Na základe Príkazu generálneho riaditeľa SNM č. 3/2013 na zvyšovanie návštevnosti a dostupnosti kultúrnych služieb nadväzujúci na príkaz Ministra kultúry SR č. 2/2013 je dňa 03. 05. 2020 vstup na prehliadku expozície SNM-Múzea Bojnice ZDARMA.

Vážení návštevníci,
vstup na prehliadku zámku bude každých 40 minút v skupine maximálne 35 návštevníkov. Vstup je umožnený výlučne na základe vstupenky, ktorú obdržíte v pokladni múzea, kde nahlásite príslušný počet osôb.

V nedeľu 03. 05. 2020 poskytujeme lektorský výklad len v slovenskom jazyku.

Zdvorilo upozorňujeme našich návštevníkov, že bezplatný vstup pre ich bezpečnosť ako aj bezpečnosť zámku nebude možný pre všetkých záujemcov.

Otváracie hodiny v prvú voľnú nedeľu sú totožné s otváracími hodinami múzea.

Prvé nedele 2020

03.05.2020

07.06.2020

05.07.2020

02.08.2020

06.09.2020

04.10.2020

01.11.2020

06.12.2020Vážení návštevníci, rezervácie vstupov na prvé nedele v mesiaci nezabezpečujeme.
Ďakujeme za pochopenie!