Denné prehliadky

Trvanie prehliadky – 75 minút.

Minimálny počet návštevníkov v objednanej skupine je 10 osôb.

V prípade cudzojazyčnej skupiny je minimálny počet 10 osôb.

Prehliadku v cudzom jazyku je potrebné ohlásiť minimálne 3 dni pred plánovaným termínom.

Cudzojazyčné výpravy

Pre zahraničných návštevníkov ponúkame možnosť prehliadky zámku v cudzích jazykoch na objednávku.

Výklad v anglickom a nemeckom jazyku je počas celého roka bez poplatku.

Za výklad v ostatných jazykoch účtujeme poplatok 13,30 € (za skupinu).

Výklad v cudzom jazyku počas nočných prehliadok je bez poplatku.

Momentálne ponúkame tieto jazyky:

Anglický
Nemecký
Ruský
Poľský


Na základe Príkazu generálneho riaditeľa SNM č. 3/2013 na zvyšovanie návštevnosti a dostupnosti kultúrnych služieb nadväzujúci na príkaz Ministra kultúry SR č. 2/2013 je dňa 02. 04. 2017 vstup na prehliadku expozície SNM-Múzea Bojnice ZDARMA.

Vážení návštevníci,
vstup na prehliadku zámku bude každých 30 minút v skupine maximálne 40 návštevníkov. Vstup je umožnený výlučne na základe vstupenky, ktorú obdržíte v pokladni múzea, kde nahlásite príslušný počet osôb.

V nedeľu, 02. 04. 2017, poskytujeme lektorský výklad len v slovenskom jazyku.

Zdvorilo upozorňujeme našich návštevníkov, že bezplatný vstup pre ich bezpečnosť ako aj bezpečnosť zámku nebude možný pre všetkých záujemcov.

OTVÁRACIA DOBA: 10:00 – 15:00 hod.
PRESTÁVKA: 12:00 – 12:30 hod.

02. 04. 2017 - 10:00 – 15:00 hod.
07. 05. 2017 - 9:00 – 17:00 hod.
04. 06. 2017 - 9:00 – 17:00 hod.
02. 07. 2017 - 9:00 – 17:00 hod.
06. 08. 2017 - 9:00 – 17:00 hod.
03. 09. 2017 - 9:00 – 17:00 hod.
01. 10. 2017 - 10:00 – 15:00 hod.
05. 11. 2017 - 10:00 – 15:00 hod.
03. 12. 2017 - 10:00 – 15:00 hod.


Vážení návštevníci, rezervácie vstupov na prvé nedele v mesiaci nezabezpečujeme.
Ďakujeme za pochopenie!