Denné prehliadky

Trvanie prehliadky – 75 minút.

Minimálny počet návštevníkov v objednanej skupine je 15 osôb.

V prípade cudzojazyčnej skupiny je minimálny počet 15 osôb.

Prehliadku v cudzom jazyku je potrebné ohlásiť minimálne 3 pracovné dni pred plánovaným termínom.

Objednávky na denné aj nočné prehliadky pre skupiny adresujte na emailovú adresu rezervacie@bojnicecastle.sk, prípadne na telefónne číslo: 046/5430 633, 624.

Cudzojazyčné výpravy

V mesiacoch júl – august ponúkame prehliadky s výkladom o histórii zámku v anglickom jazyku bez potreby objednávky v dňoch: pondelok, streda a piatok o 10:30 a 13:30 hod.

Pre zahraničných návštevníkov ponúkame možnosť prehliadky zámku v cudzích jazykoch na objednávku - minimálny počet: 15 osôb.

Výklad v anglickom a nemeckom jazyku je počas celého roka bez poplatku.

Za výklad v ostatných jazykoch účtujeme poplatok 13,30 € (za skupinu).

Cudzojazyčné výpravy
Výklad v cudzom jazyku počas nočných prehliadok je bez poplatku.
V mesiacoch júl – august ponúkame prehliadky s výkladom o histórii zámku v anglickom jazyku bez potreby objednávky v dňoch: pondelok, streda a piatok o 10:30 a 13:30 hod.

Momentálne ponúkame tieto jazyky:

Anglický
Nemecký
Ruský
Poľský


Na základe Príkazu generálneho riaditeľa SNM č. 3/2013 na zvyšovanie návštevnosti a dostupnosti kultúrnych služieb nadväzujúci na príkaz Ministra kultúry SR č. 2/2013 je dňa 03. 02. 2019 vstup na prehliadku expozície SNM-Múzea Bojnice ZDARMA.

Vážení návštevníci,
vstup na prehliadku zámku bude každých 30 minút v skupine maximálne 35 návštevníkov. Vstup je umožnený výlučne na základe vstupenky, ktorú obdržíte v pokladni múzea, kde nahlásite príslušný počet osôb.

V nedeľu, 03. 02. 2019, poskytujeme lektorský výklad len v slovenskom jazyku.

Zdvorilo upozorňujeme našich návštevníkov, že bezplatný vstup pre ich bezpečnosť ako aj bezpečnosť zámku nebude možný pre všetkých záujemcov.

OTVÁRACIA DOBA: 09:00 – 15:00 hod.
PRESTÁVKA: 12:00 – 12:30 hod.

Prvé nedele 2019

03.02. 2019
03.03. 2019
07.04. 2019
05.05. 2019
02.06. 2019
07.07. 2019
04.08. 2019
01.09. 2019
06.10. 2019
03.11. 2019
01.12. 2019

Vážení návštevníci, rezervácie vstupov na prvé nedele v mesiaci nezabezpečujeme.
Ďakujeme za pochopenie!