Denné prehliadky

Trvanie prehliadky – 75 minút.

Minimálny počet návštevníkov v objednanej skupine je 15 osôb.

V prípade cudzojazyčnej skupiny je minimálny počet 15 osôb.

Prehliadku v cudzom jazyku je potrebné ohlásiť minimálne 3 pracovné dni pred plánovaným termínom.

Objednávky na denné aj nočné prehliadky pre skupiny adresujte na emailovú adresu rezervacie@bojnicecastle.sk, prípadne na telefónne číslo: 046/5430 633, 624.

Cudzojazyčné výpravy

V mesiacoch júl – august ponúkame prehliadky s výkladom o histórii zámku v anglickom jazyku bez potreby objednávky v dňoch: pondelok, streda a piatok o 10:30 a 13:30 hod.

Pre zahraničných návštevníkov ponúkame možnosť prehliadky zámku v cudzích jazykoch na objednávku - minimálny počet: 15 osôb.

Výklad v anglickom a nemeckom jazyku je počas celého roka bez poplatku.

Za výklad v ostatných jazykoch účtujeme poplatok 13,30 € (za skupinu).

Cudzojazyčné výpravy
Výklad v cudzom jazyku počas nočných prehliadok je bez poplatku.
V mesiacoch júl – august ponúkame prehliadky s výkladom o histórii zámku v anglickom jazyku bez potreby objednávky v dňoch: pondelok, streda a piatok o 10:30 a 13:30 hod.

Momentálne ponúkame tieto jazyky:

Anglický
Nemecký
Ruský
Poľský
Španielsky


Na základe Príkazu generálneho riaditeľa SNM č. 3/2013 na zvyšovanie návštevnosti a dostupnosti kultúrnych služieb nadväzujúci na príkaz Ministra kultúry SR č. 2/2013 je dňa 07. 10. 2018 vstup na prehliadku expozície SNM-Múzea Bojnice ZDARMA.

Vážení návštevníci,
vstup na prehliadku zámku bude každých 30 minút v skupine maximálne 35 návštevníkov. Vstup je umožnený výlučne na základe vstupenky, ktorú obdržíte v pokladni múzea, kde nahlásite príslušný počet osôb.

V nedeľu, 07. 10. 2018, poskytujeme lektorský výklad len v slovenskom jazyku.

Zdvorilo upozorňujeme našich návštevníkov, že bezplatný vstup pre ich bezpečnosť ako aj bezpečnosť zámku nebude možný pre všetkých záujemcov.

OTVÁRACIA DOBA: 09:00 – 17:00 hod.
PRESTÁVKA: 12:00 – 12:30 hod.

Prvé nedele 2018

07.10. 2018
04.11. 2018
02.12. 2018

Vážení návštevníci, rezervácie vstupov na prvé nedele v mesiaci nezabezpečujeme.
Ďakujeme za pochopenie!