ZBRANE A ZBROJ

Príspevky zo sympózia Zbrane a zbroj konaného pri príležitosti rovnomennej výstavy približujú vývoj zbraní, zbroje a výstroja od stredoveku až po koniec 19. storočia v strednej Európe a na Balkáne.

Predajná cena podľa cenového výmeru je 1,99 €

naspäť