SECESIA

Príspevky zo sympózia Secesia konaného pri príležitosti rovnomennej výstavy približujú artefakty tohto obdobia ako boli zaznamenané v prejavoch umeleckého remesla, architektúry i výtvarného umenia na konci 19. a začiatku 20. storočia v Európe a osobitne aj na dnešnom území Slovenska.

Predajná cena podľa cenového výmeru je 2,66 €

naspäť