Historizmus

Príspevky zo sympózia Historizmus v umeleckom remesle konaného pri príležitosti rovnomennej výstavy mapujú situáciu umeleckej tvorby, osobitne umeleckého remesla a umeleckého priemyslu v zložitých pomeroch druhej polovice 19. storočia v Európe a aj na Slovensku, ktoré bolo vtedy súčasťou Rakúsko-Uhorska.

Predajná cena podľa cenového výmeru je 1,99 €

naspäť