Rakúsky barok a Slovensko, I.-II.

Publikácia mapuje a vytvára obraz barokového umenia na Slovensku, ktoré má prepojenie a väzby  na rakúske prostredie s centrom barokového umenia vo Viedni. Zároveň dokazuje, že vývin barokového umenia treba chápať v širšom rámci podunajského regiónu, ako aj celej strednej Európy.

Predajná cena podľa cenového výmeru
Rakúsky barok a Slovensko 1 diel plus 2 diel - 185,50 €

naspäť